Learning Platform Close

Hackathon ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងយុវជនអក្ខរកម្មព័ត៌មានលើកទី៥

ប្រធានបទ៖ យុវជនផ្តល់ថាមពលដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានក្នុងវិស័យឌីជីថល

សប្តាហ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងយុវជនអក្ខរកម្មព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់យូណេស្តូគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងអបអរសាទរចំពោះវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានឆ្ពោះទៅរក “ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអក្ខរកម្មព័ត៌មានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា”។

កម្មវិធី Hackathon ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងយុវជនអក្ខរកម្មព័ត៌មានគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃវេទិការរបៀបវារៈនៃសប្តាហ៍យុវជន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល។ វាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់យុវជន និងអង្គការយុវជនទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបង្កើតការរៀន MIL ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងន័យដ៏មានន័យ។ បន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពជោគជ័យចំនួន ៤ លើក កម្មវិធី Hackathon ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងយុវជនអក្ខរកម្មព័ត៌មានលើកទី៥ នឹងប្រារព្ធឡើងក្នុងវេទិកា Global MIL Week Youth Agenda ឆ្នាំ២០២៣។

អង្គការយូណេស្កូ និងដៃគូអំពាវនាវឱ្យយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី hackathon នេះ ដើម្បីរៀបចំដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះបញ្ហាប្រឈមសង្គមដែលបានកំណត់ ដោយភ្ជាប់ជាមួយប្រធានបទនៃឆ្នាំ៖ “យុវជនផ្តល់ថាមពលដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានក្នុងវិស័យឌីជីថល”។

យុវជនមកពីសាលា សាកលវិទ្យាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលយុវជន អង្គការយុវជន និងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងមកពីជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួម។ ក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភី និងលទ្ធផលនៃកម្មវិធី Hackathon នឹងត្រូវបានបង្ហាញក្នុងវេទិកា Global MIL Week Youth Agenda ឆ្នាំ២០២៣។

ពេលវេលាសំខាន់ៗ៖

ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣៖ ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបើក

ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣៖ ការចុះឈ្មោះបញ្ចប់

ចន្លោះថ្ងៃទី៥-១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣៖ ការណែនាំរយៈពេលពីរថ្ងៃលើ MIL និង hackathon

ថ្ងៃទី១៥​ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៖ ដំណើរការ Hacking (ក្រុមជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងបង្កើតដំណោះស្រាយ)

ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣៖ ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការដាក់ស្នើរប្រកួត (ការដាក់ស្នើត្រូវបានណែនាំឱ្យដាក់មុនកាលកំណត់)

ថ្ងៃទី២-១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣៖ ដំណើរការវិនិច្ឆ័យ

ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣៖ សេចក្តីប្រកាសអ្នកឈ្នះ និងការបង្ហាញគម្រោងក្នុងវេទិការ Global MIL Week Youth Agenda ឆ្នាំ២០២៣។

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ៖ https://indico.un.org/event/1005900/registrations/

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://www.unesco.org/en/media-information-literacy-week/fifth-youth-hackathon

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

Tech Salon #11: មូលដ្ឋាគ្រឹះនៃការរចនាខិតបណ្ណផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Canva

  • ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣
  • 0៩:00 - ១១:00 ព្រឹក
  • Blockchain​ Cafe​

កម្មវិធី Tech Salon #11 នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីមូលដ្ឋាគ្រឹះនៃការរចនាខិតបណ្ណផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផុសផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Canva។ ចុះឈ្មោះជាមុន https://forms.gle/CDzyvfkSko8yzv2w5

Tech Salon #15:  ពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាពការសរសេររបាយការណ៍ដោយប្រើ​AI ជាមួយ Gemini និង ChatGPT

  • ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
  • ៩:00 - ១១:00 ព្រឹក
  • ការិយាល័យអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (ODC)

កម្មវិធី Tech Salon លើកទី១៥ នាំយកការភិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ ពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាពនៃការសរសេររបាយការណ៍ដោយប្រើ​ AI ជាមួយ Gemini និង ChatGPT។ Tech Salon ប្រចាំខែដែលអញ្ជើញ វាគ្មិន ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល អ្នកជំនាញ មកចែករំលែកពីបទពិសោធ ទាក់ទងនិង ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ស្ថាប័ន ដើម្បីរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងលើកកំពស់ការប្រើប្រាស់ ICT សំរាប់ការងារសង្គម។ ចុះឈ្មោះជាមុន៖  https://forms.gle/iG3WHEb33YMWk8ym7

ទិវា​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ ឆ្នាំ​២០២៤

  • ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
  • ៨:៣០ ព្រឹក​ – ១១:៣០ ព្រឹក
  • Raintree Office Space
  • ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី​ (TAF)​ នឹង​រៀបចំ​ទិវា​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ (ODD)​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២៤​ ដោយ​ផ្តោត​លើ​ \"​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ និង​បរិ​យា​បន្ន​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា​។​\"​ ​ទិវា​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ ឆ្នាំ​២០២៤​ នឹង​ផ្តល់​កន្លែង​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ក្រុម​ងាយ​រង​គ្រោះ​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ក្តី​កង្វល់​ និង​ចែករំលែក​បទ​ពិសោធន៍​របស់​ពួក​គេ​ ព្រមទាំង​ឱកាស​ចូល​មក​ពិភាក្សា​អំពី​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ឌី​ជី​ថ​ល​នៅ​កម្ពុជា​។​ សកម្មភាព​ជា​ច្រើន​ រួម​មាន​សុន្ទរកថា​គន្លឹះ​ ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពី​អ្នកជំនាញ​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ និង​កម្មវិធី​ Hackathons​ អាច​បំភ្លឺ​ចំណេះដឹង​របស់​ក្រុម​ងាយ​រង​គ្រោះ​អំពី​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា​។​ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធី ពន្លកចំនេះ៖ ទិន្នន័យ និងកិច្ចសន្ទនាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា របស់មូលនិធិអាស៊ី។     ​​សូមកុំ​ខកខាន​ឱកាស​នេះ​ក្នុង​បង្កើត​បណ្តាញ​ជាមួយ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ផ្សេង​ទៀត​ រៀន​ជំនាញ​ថ្មីៗ​ និង​រួមចំណែក​ដល់​ពិភពលោក​ដែល​កាន់តែ​បើក​ទូលាយ​ និង​បរិ​យា​បន្ន​។​ ជន​មាន​ពិការ​ភាព​គ្រប់​រួប​ត្រូវ​បាន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ចូលរួម​។​ កម្ម​វិធី​៖ ភាសាអង់​គ្លេស​ និង ភាសាខ្មែរ​ ​ចុះ​ឈ្មោះ​ឥឡូវនេះ​៖​ http://tinyurl.com/m78knss7