Learning Platform Close

អំពីយើង

Learning Platform

Learning Platform មានគោលបំណងក្លាយជាវិបផតថលចែករំលែកចំណេះដឹងមួយកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃ ប្រមូលផ្តុំការអនុវត្តល្អបំផុត និងការរៀនសូត្រនានានៃសមាជិកចង្កោមនៃគម្រោងគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSS)។​ វិបផតថលនឹងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ និងព័ត៌មានតាមរយៈខ្លឹមសារអន្តរកម្ម និងងាយស្រួលប្រើ កាន់តែទូលំទូលាយដល់បណ្តាអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងគម្រោងនេះ អាចចូលទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនិងឥតគិតថ្លៃដោយមានទាំងភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។ ខ្លឹមសារ​នៅលើ Learning Platform ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​តាម​វិស័យ​ដែល​សមាជិក​ចង្កោម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​បាន​អនុវត្ត​ រួម​មាន​៖​ នវានុវត្តន៍សង្គមឌីជីថល ការ​អប់រំ​ បរិស្ថាន​និង​ធនធានធម្មជាតិ ជនជាតិដើមភាគតិច​ យេ​ន​ឌ័​រនិងបរិយាបន្នសង្គម​ សារព័ត៌មាន​ សង្គមស៊ីវិល ​ធនធាន​ច្បាប់​ និងសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល។​

Learning Platform ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) ក្រោមការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID Cambodia) តាម​រយៈ​អង្គការ​​អេហ្វ​ អេច​ អាយ​ 360​ (FHI 360) និង មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ច្បាប់មិនរកប្រាក់កម្រៃ (ICNL) សម្រាប់គម្រោងគាំទ្រអង្កការសង្គមស៊ីវិល (CSS)

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ​ (អូឌីស៊ី) គឺជាគេហទំព័រទិន្នន័យបើកទូលាយឈានមុខគេនៅ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់​​ជូននូវ​ទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព​ និងគួរឱ្យទុកចិត្តអំពី​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ដែលមានជាសាធារណៈនៅក្នុង “មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រមូលផ្តុំ​តែ​មួយ”។ អូឌីស៊ីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្អែកលើភស្តុតាង និងតម្លាភាពឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេស។

អស់រយៈពេលដប់ឆ្នាំកន្លងមកនេះ អូឌីស៊ីបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីបង្កើនបរិមាណទិន្នន័យសាធារណៈ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ។ អូឌីស៊ីប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យទិន្នន័យ និងICT ការធ្វើផែនទី និងGIS សុវត្ថិភាពឌីជីថល និងជំនាញស្រាវជ្រាវដើម្បីចងក្រងទិន្នន័យ វិភាគ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលងាយស្រួលប្រើ និងអាចចូលប្រើបានជាទម្រង់ឌីជីថល។ សម្ភារៈដែលមាននៅលើវេទិកាអនឡាញរបស់អូឌីស៊ី រួមមានសំណុំទិន្នន័យ ទំព័រប្រធានបទ ព័ត៌មាន ផែនទីអន្តរកម្ម និងឯកសារច្បាប់នានា។ អូឌីស៊ីមិនលើកកម្ពស់ទស្សនៈ របៀបវារៈ ឬការលំអៀងណាមួយក្រៅពីការផ្តល់ព័ត៌មានជាសត្យានុម័ត និងការអភិវឌ្ឍអំពីប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយ​។

និរន្តរភាពនៃ Learning Platform

ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការរយៈពេលវែងនៃគេហទំព័រ និងនិរន្តរភាពនៃការចែករំលែកធនធានចំណេះដឹង សមាជិកចង្កោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើជាម្ចាស់នៃគេហទំព័រតាមរយៈការប្រើប្រាស់គណនីរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលទៅធ្វើការបង្ហោះមាតិកានៅលើវេបសាយដោយផ្ទាល់។ អូឌីស៊ីក៏នឹងផ្តល់បន្ថែមនូវជំនាញឌីជីថលដែលទាក់ទងនឹងការកសាងសមត្ថភាព និងការបង្រៀនពីរបៀបដើម្បីបង្ហោះមាតិកាដល់សមាជិកចង្កោមអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ មុខងារបច្ចេកទេសទាំងមូលនៃគេហទំព័រនឹងត្រូវបានថែទាំងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។